تبلیغات
سر فصلی از مهندسی شیمی - از فیزیک 2
 
صفحه نخست       تماس با مدیر       پست الکترونیک      RSS       ATOM
سر فصلی از مهندسی شیمی
 

مقاومت

هدف ازمایش : تعیین میزان مقاومت بوسیله نوار رنگی ومولتی متر

وسایل : مولتی متر ، مقاومت رنگی

تئوری آزمایش:

مقاومتهای الكتریكی كه از آنها در مدارهای استفاده می شود به اشكال گوناگون ساخته می شوند . یكی از انواع مقاومت ها از جنس سرامیك یا چینی است كه روی آن را با قشری از زغال پوشانده اند . اندازه چنین مقاومتی بستگی به ضخامت قشر زغال دارد كه در حدود 001/. تا 10 میكرون است . دو طرف این مقاومت به سیم های قلع اندود مربوط شده لایه ای از لاك روی مقاومت را پوشانده است .

معمولا" مقدار مقاومت و حداكثر خطای ممكن ((تلرانس ))آن را به وسیله نوارهای رنگی نشان می دهند . اندازه مقاومت بر حسب اهم بوده به وسیله 4 عدد نوار مشخص می گردد كه به صورت یك عدد دو رقمی و تعدادی صفر كه در سمت راست قرار می گیرند و همین طور میزان خطای مربوط تعیین  می شود.

در مقاومت هایی كه با نوارهای رنگی مشخص می شوند ، مجموعه علائم دارای فاصله های مساوی از دو سر مقاومت نیستند و به طور وضوح به یك سر آن نزدیكترند . به منظور تعین مقدار مقاومت باید آن طوری در مقابل خود بگیریم كه مجموعه نوارهای رنگی در طرف چپ قرار بگیرند .

با استفاده از جدول زیر رابطه رنگ و میزان مقاومت بدست میاید:

 

 

عدد رنگ

رنگ نوار

عدد رنگ

رنگ نوار

5

سبز

0

سیاه

6

آبی

1

قهوه ای

7

بنفش

2

قرمز

8

خاكستری

3

نارنجی

9

سفید

4

زرد

 

                رنگ 

            درصد خطا

                طلایی

                 5

               نقره ای

                10

 

 اولین نوار رنگی از سمت چپ رقم اول و دومین نوار رقم دوم و سومین نوار تعداد صفرهای سمت راست این دو رقم را نشان میدهد . نوار چهارم نشان دهنده میزان خطا است كه به صورت درصد  نوشته می شود .

شرح ازمایش:

به عنوان مثال شكل زیر مقاومتی را نشان می دهد كه رنگ های نوارهای آن از طرف چپ به ترتیب سبز،آبی،نارنجی  هستند . اندازه مقاومت برابر است با

R=56*10^3 +& - 0.05*( 56000)                                  

53800  < R< 58800                                             

 


                                                               سبز     

            طلایی                                          آبی 

                                                              نارنجی

  یعنی این مقاومت حداقل 53800 و حداكثر58800 اهم است . زیرا از سمت چپ اولین نوار كه سبز است نماینده 5 ودومین نوار كه ابی  است نماینده   6 می باشد كه مجموعا" عدد 56 را به وجود می آورند . سومین نوار كه  نارنجی رنگ است نماینده ( سه صفر) در طرف راست 56 است درنتیجه مقدار تلورانس  در حدود 2800 می باشد .                             ادر خوادن نكاتزیر مورد توجه است::

1- مقاومت را باید طوری مقابل خود بگیریم كه نوار طلایی یا نقره ای در طرف دست راست ما باشد .

2- در طریقه دیگر برای تعیین اندازه مقاومت با توجه به جداول ، پس از نوشتن دو رقم سمت چپ از روی نوارهای اول و دوم از طرف چپ عدد حاصل را در n10 ضری می نماییم . ( n عدد ما بازاء سومین نوار رنگی از سمت چپ می باشد )

تذكر : اگر نوار سوم سیاه باشد اندازه مقاومت برحسب اهم عددی دو دقمی است و نوار سیاه به آن معنی است كه صفر جلوی عدد دو رقمی گذاشته نمی شود مقاومت های كمتر از 10 اهم با سه نوار مشخص می شوند كه نوار سوم آنها به رنگ طلایی است . به كمك دو نوار دیگر ارقام اول و دوم را تعیین نموده به سبب وجود نوار طلایی در ردیف سوم از سمت چپ عدد دو رقمی حاصل را در 1/. ضرب می نماییم تا اندازه مقاومت معلوم شود .

در مورد مقاومت های كوچكتر از یك اهم حلقه سوم نقره ای است و به آن معناست كه باید عدد دو رقمی حاصل از كدهای رنگی اول و دوم را در 01/. ضرب كنیم تا مقدار مقاومت به دست آید .
عنوان :مولتی متر

هدف : آشنایی با مولتی متر

 وسایل: مولتی متر ، مقاومتهای رنگی ، سیم

تئوری: آهم متر(مولتی متر) دستگاهی است كه به وسیله آن می توان چند كمیت مختلف را اندازه گیری كرد .

تمام مولتی مترها با جزئی اختلاف مانند یكدیگر هستند . در اینجا جهت آشنایی با ساختمان و طرزكار و نحوه قراردادن آن در مدارهای الكتریكی ، به شرح یكی از مدارهای مولتی متر  می پردازیم .

مولتی متر  دیجیتال از یك قاب متحرك تشكیل شده است كه در داخل یك میدان مغناطیسی دائمی قرار گرفته و میزان چرخش آن را سیگنال نشان می دهد . وقتی جریان معینی از قاب عبور می كند ، صفحه دیجیتال متصل به آن تغییر كرده  و مقدار جریان را نشان می دهد . روی صفحه آومتر قسمت های زیر مشاهده می شود :

1-     صفحه دیجیتال

2-     كلید انتخاب یا سلكتور .

3-     ترمینال ها و دكمه های تنظیم كننده .

در مولتی متر  مورد نظر روی صفحه ، برای كمیت های مختلف در چهار ردیف قوس های مدرج دیده می شود كه كه هر ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است . روی صفحه علائم V برای اختلاف پتانسیل ، A برای شدت جریان ، W برای مقاومت الكتریكی ، AC برای جریان متناوب و DC برای جریان مستقیم به كار رفته است .

معمولا" درجه بندی مربوط به مقاومت الكتریكی از راست به چپ و سایر درجه بندی ها از چپ به راست می باشد .

سلكتور كلیدی است كه می تواند روی صفحه دایره شكل حول خود حركت كند . در محیط دایره در جاتی است كه حوزه كار دستگاه را نشان می دهد . اعدادی كه كلید سلكتور مقابل آنها قرار داده می شود ممكن است كوچكتر یا بزرگتر از درجات قوس های مدرج باشند . در عمل حوزه كار انتخاب شده را برآخرین عدد قوس مدرج تقسیم نموده ، حاصل تقسیم را كه ضریب قرائت نامیده می شود در عدد متقابل به عقربه ضرب می نماییم . باین ترتیب مقدار كمیت به دست می آید .

هنگام كار با دستگاه مولتی متر توجه به نكات زیر ضروری است :

1 – برای اندازه گیری شدت جریان باید دستگاه را به طور سری در مدار قرار داد .

2 – برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل باید دستگاه را به طور موازی بین دو نقطه از مدار قرار داد .

3 – هنگام اندازه گیری مقاومت لازم است جریان برق را قطع كنیم . در غیر این صورت به دستگاه آسیب می رسد .

4 – دستگاه را با احتیاط جا به جا می كنیم و از وارد آمدن ضربه به آن و یا سقوط دستگاه جلوگیری می نماییم .

5 – پیچ تنظیم صفر دستگاه را نباید دستكاری كرد ، زیرا این بخش از دستگاه خیلی حساس است و ممكن است فنر مربوط به آن قطع و دستگاه خراب شود .

6 – همیشه هنگام اندازه گیری كمیت ها كلید سلكتور را روی بیشترین درجه قرار می دهیم و در صورت لزوم به تدریج آن را كاهش می دهیم تا به دستگاه لطمه ای وارد نشود .

7 – حتی الامكان كلید سلكتور را در جهت حركت عقربه های ساعت    می چرخانیم ، به علاوه چرخاندن سریع كلید سلكتور برای دستگاه خالی از ضرر نیست .

طرز كار مولتی متر دیجیتال :

الف ) اندازه گیری مقاومت :

كلید سلكتور را روی بیشترین پله (Range)  مقاومت قرار می دهیم ، فیش سیاه رنگ را درون ترمینال (-) یا (com) مشترك و فیش قرمز به درون ترمینالی كه مربوط به مقاومت یا (+) است قرار می دهیم . سر دیگر آنها را به طرز مناسبی به طرفین مقاومت مورد نظر وصل می كنیم و مقاومت را می خوانیم .

ب ) طرز اندازه گیری ولتاژ مستقیم :

سلكتور را برروی Dc آورده و فیش سیاه رنگ را درون ترمینال (com) و فیش قرمز را درون ترمینال (+) یا ترمینالی كه مربوط به ولت است قرار می دهیم . سر دیگر آنها را به طور مناسب به قطبین مولد یا دو نقطه از مدار وصل می كنیم و ولتاژ را اندازه گیری می كنیم .

ج ) طرز اندازه گیری شدت جریان مستقیم DCmA

یكی از فیشها را به COM و دیگری را به mA وصل و دو سر فیش را هم به قطبین مولد یا دو نقطه از مدار متصل می كنیم و شدت جریان را اندازه گیری می كنیم . برای اندازه گیری شدت جریان های بیش از 300mA تا 10A فیش قرمز رنگ را درون ترمینال 10A قرار می دهیم .

د) طرز اندازه گیری ولتاژ متناوب ACV :

كلید سلكتور را روی ACV و یكی از فیشها را درون ترمینال COM و دیگری را به ترمینال مربوط به ولت وصل می كنیم .

هـ ) طرز اندازه گیری شدت جریان متناوب ACA

فیش سیاه رنگ را درون ترمینال (COM) و فیش قرمز را درون ترمینال مربوط به Ma وصل می كنیم .(( یا در صورت لزوم به ترمینال 10A وصل می كنیم . ))

شرح آزمایش :

در این آزمایش می خواهیم مقدار مقاومتهایی را ابتدا خودمان از روی مقاومت مورد نظر و سپس بوسیله اهم متر اندازه گیری كنیم پس این مقاومتها را یكبار به صورت سری و سپس به صورت موازی قرار می دهیم و مقاومت معادل آنها را اندازه گیری می كنیم .

به عنوان مثال داریم :

از سمت چپ به راست :

قهوه ای – مشكی – طلایی – طلایی 10 ´ 10 -1  ± (0.05) = 1   

مقاومت دوم :

زرد – بنفش – قهوه ای – طلایی

                                                               47 ´ 10 1± (0.05) = 470 W

بوسیله اندازه گیری با اهم متر در مقاومت اول  W1005

بوسیله اندازه گیری با اهم متر در مقاومت دوم : W462

حال این دو مقاومت را یكبار به صورت سری و یكبار به صورت موازی در مدار می بندیم در این حالت ما داریم :

به صورت موازی = W1004

و طبق فرمول نیز داشتیم :                    

                                       

به صورت سری داشتیم : R = 463 W

              
عنوان آزمایش: اسیلوسكوپ

هدف ازمایش :بررسی اسیلوسكوپ ، تركیب عمودی دو ولتاژ

وسایل : اسیلوسكوپ، مولد AC

تئوری : اسیلوسكپ دستگاهی است كه به وسیله آن می توان هر نوع پدیده متغیری را كه قابل تبدیل به ولتاژ یا جریان باشد ، روی صفحه ای مشاهده كرده مورد مطالعه قرار داد . نظر به این اساس كه كار اسیلوسكپ ، حركت دسته ای از الكترون ها است كه تقریبا" بی وزن بوده به سهولت می توان آنها را به حركت درآورد و متحرك نمود ، لذا دستگاه تغییرات خفیف كمیت مورد نظر را مستقیما" نشان می دهد .

آنچه در صفحه جلوی دستگاه مشاهده می گردد و كار هر یك از آنها به ترتیب شماره كلیدها به شرح زیر می باشد :

1 – دستگیره كه هم به منزله پایه مورد استفاده قرار می گیرد و هم برای حمل و نقل دستگاه . برای جا به جا كردن دستگیره باید قرصهای انتهایی را به طرف داخل فشار داده سپس دستگیره را چرخاند .

2 – موقعی كه برق وارد دستگاه می شود این چراغ روشن می گردد .

3 – برای روشن كردن دستگاه به كار می رود . موقعی كه به سمت راست پیچانده می شود دستگاه روشن می گردد .

4 – مخصوص تنظیم شدت روشنایی روی صفحه به منظور سهولت مشاهدات می باشد . وقتی به سمت چپ پیچانده شود تصویر ناپدید خواهد شد .

5 – برای كانونی كردن دسته اشعه است تا واضح ترین تصویر نسبت به میزان روشنایی به دست آید .

6 – برای جا به جایی موج كانال 2 در امداد محور افقی می باشد . وقتی بیرون كشیده شود قطبیت معكوس می شود .

7 – برای جا به جایی دامنه شكل موج كانال یك در امتداد محود عمودی می باشد .

8 – محل اتصال علامت ورودی كانال 2 یا ورودی افقی در حالت نمایش X-Y است .

9 – محل اتصال علامت ورودی كانال 1 با ورودی عمودی در حالت نمایش   X-Y  است 

10 – اهرم سه وضعیتی ، برای كنترل علامت ورودی است .

 


AC – راه را برمولفه DC علامت ورودی می بندد        .

 مسیر سیگنال را باز كرده ورودی تقویت كننده عمودی را به زمین وصل می نماید . به این ترتیب خط صفری به دست می آید كه از آن می توان به منزله مبنا در اندازه گیریهای DC استفاده كرد .

DC هر دو مولفه AC و DC علامت ورودی را عبور می دهد .

11- ولت بر قسمت – تضعیف كننده عمودی برای كانال 1 كه تنظیم مرحله به مرحله حساسیت عمودی را امكان پذیر می سازد . وقتی پیچ (( تنظیم دقیق )) در وضعیت كالیبره قرار گیرد بهره عمودی را در 12 محدوده كالیبره از 5 میلی ولت تا 20 ولت بر قسمت می توان تغییر داد .

12- تنظیم دقیق – برای تنظیم دقیق تضعیف كننده عمودی كانال 1 ، .قتی تا منتها الیه در جهت حركت عقربه های ساعت پیچانده شود ، تضعیف كننده عمودی كالیبره می شود . در حالت نمایش X-Y آن را برای تنظیم دقیق بهره عمودی به كار می گیرند .

13 –اهرم پنج وضعیتی – این اهرم آنچه را روی صفحه اسیلوسكپ نمایش داده می شود به شرح زیر كنترل می كند :

CH1 : فقط علامت وارد به كانال 1 را نشان می دهد .

CH2 : فقط علامت وارد به كانال 2 را نشان می دهد .

متناوب AC علامت های دو كانال متناوبا" نمایش داده می شود . (پایه زمانی بین 5/. ثانیه را میلی ثانیه توصیه می شود . )

مقطع : نمایش روی صفحه اسیلوسكپ با فركانس در حدود 200 كیلو هرتز بین علائم دو كانال نوسان می كند . ( پایه زمانی بین 5/0 ثانیه و 1 میلی ثانیه توصیه می شود . )

مجموع : نمایش روی صفحه اسیلوسكپ حاصل جمع موج های دو كانال است . وقتی پیچ تغییر مكان CH2 بیرون كشیده شود ، موج كانال دو از موج كانال یك كم شده تفاضل دو موج روی صفحه ظاهر می شود .

14- 15 – كار كلیدهای 11 و 12 را برای كانال 2 انجام می دهند .

16 – كلید Dc  AC اهرمی است كه در سه وضعیت برای كنترل علامت ورودی بكار می رود ، AC راه را برمولفه DC علامت ورودی می بندد .

 مسیر سیگنال را باز كرده ورودی تقویت كننده عمودی را به زمین وصل می كند و خط صفری حاصل می شود كه از آن می توان به عنوان مبنا در اندازه گیری های DC استفاده كرد .

DC هر دو مولفه AC و DC علامت ورودی را عبور می دهد .

17 - برای تنظیم دقیق پایه زمانی است . وقتی تا منتها الیه جهت حركت عقربه های ساعت پیچانده شود پایه زمانی كالیبره می شود .

موارد استفاده اسیلوسكپ :

اسیلوسكپ مورد استفاده زیادی دارد . در آزمایشگاه الكتریسیته از آن در موارد زیر استفاده می كنیم :

1-     اندازه گیری ولتاژ مستقیم

2-     اندازه گیری ولتاژ نوك به نوك و موثر جریان متناوب

3-     اندازه گیری فركانس

 

 منحنی های لیساژو و موارد استفاده آن :

اگر دو نیرو در امتدادهای عمود برهم به جسمی وارد شوند و هر كدام یك حركت نوسانی به جسم بدهند ، جسم تحت تاثیر این دو نیرو مسیری را طی می كند كه به آن منحنی لیساژو می گویند .

هنگامی كه شعاع الكترونی از میان صفحات یك خازن كه به جریان متناوب متصل اند عبور می كند ، تحت تاثیر میدان الكتریكی حركت نوسانی خواهد كرد كه روی صفحه اسیلوسكپ به صورت یه خط مشاهده می شود . اكنون اگر به صفحات دو خازن افقی و قائم ولتاژ متناوب داده شود ، پرتو الكترونی در روی دو سطح عمود برهم حركت نوسانی انجام می دهد .

اگر فركانس های دو ولتاژ متناوب اعداد صحیح و نسبت آنها كسرهای  یا برعكس باشد روی صفحه اسیلوسكپ شكل های (  )مشاهده می گردد .

از منحنی لیساژو در موارد زیر استفاده می كنیم :

الف – تعیین اختلاف فاز بین دو موج هم فركانس – درصورتی كه فركانس های دو موج داده شده به كانال های اسیلوسكپ مساوی باشد منحنی لیساژو به صورت دایره و در حالت كلی به شكل بیضی خواهد بود . (شكل B) می توانیم پس از انتقال آن به مركز از طریق قرار دادن اهرم های سه وضعیتی روی علامت  ^ و جابجا كردن نقطه روشن در امتدادهای افقی و قائم ، اختلاف فاز بین دو موج را از رابطه زیر محاسبه نماییم 

ب- تعیین اندازه فركانس مجهول از روی فركانس معلوم

برای این منظور ورودی های اسیلوسكپ را به دو موج كه فركانس یكی از آنها معلوم است متصل می نماییم (یكی به كانال Y و دیگری به كانال X ) اگر بین دو فركانس نسبت مطلوبی وجود داشته باشد منحنی لیساژو به شكل تقریبا" ثابتی روی صفحه ظاهر می شود .
عنوان آزمایش:مدار سری و موازی

هدف  آزمایش : بررسی قانون اهم و به هم بستن مقاومت ها به طور سری ، موازی و مختلط

وسایل آزمایش : چند مقاومت،مولتی متر ، منبع تغذیه Dc ، سیم های رابط .

تئوری : اگر دو سر یك هادی به مقاومت R را به اختلاف پتانسیل V اتصال دهیم جریانی به شدت I از آن عبور می كند به طوری كه در دمای محیط همواره نسبت اختلاف پتانسیل به جریان مقدار یست ثابت كه به آن مقاومت الكتریكی هادی می گوییم :

                       

   رابطه فوق نشان دهنده قانون اهم می باشد . همان طور كه از این رابطه پیداست، منحنی نمایش تغییرات اختلاف پتانسیل برحسب شدت جریان خطی می باشد . البته بر اثر عبور جریان از یك هادی طبق قانون ژول در آن گرما ایجاد می شود و گرمای حاصله موجب تغییر مقاومت هادی می گردد . در این آزمایش از تغییرات دما صرفنظر می كنیم .

-  به هم بستن مقاومت ها به طور مختلط : مطابق شكل 1 دو مقاومت R2,R3 را به طور موازی به هم مربوط می كنیم و مجموعه را با مقاومت R1 و مولد و كلید سری می كنیم .

به كمك ولت متر ولتاژها دوسر bc , ac را می خوانیم :

داریم : Vac = 0.4   , Vbc = 8.92                    

كه داریم :

Vab  = Vac  + Vbc Þ Vab = 0.4 + 8.9 = 9.42                                 

و دستگاه هم تقریبا" عددی در همین حدود یعنی 10 ولت برای ما قرائت می كند . همچنین می خواهیم در این آزمایش مقاومت معادل را نیز اندازه گیری كنیم . كه به عنوان نمونه در سه مقاومت R3 , R2 , R1 داریم :

در مقاومت R1 :

قهوه ای – سبز – نارنجی – طلایی 

                     15 ´ 103 ± ( 0.05 ) = 14.85 KW           در مقاومت R2 داریم :  

                                                               4 , 5 KW         

و در مقاومت R3 داریم :

قهوه ای – مشكی – سبز – طلایی

       10 ´ 105 ± ( 0.05% ) = 1000 KW  همچنین می دانیم كه R2 , R3 موازی هستند كه داریم :         

مدار سری : مدار سری كه در شكل مشاهده میشود ،نوعی مدار است كه علاوه بر مدار موازی در الكتریسته كاربرد دارد .قانون كریشف به صورت زیر برای این نوع مدار ارائه شده است:       V=V1+V2+…                                          

R=R1+R2+…                                                               

Vn=I*Rn                                                                        

 

شرح آزمایش :دو مقاومت با رنگهای قهوه ای ،قرمز ،مشكی –طلایی و سبز،آبی،قهوه ای-طلایی   را به صورت سری به هم متصل كرده ولتاژ دو سر مقاوت و همچنین میزان امپر مدار را با مولتی متر اندازه میگیریم :

R1=12.3 &  R2=560        =>     R1 =2.3+560=572.3

V1=.2 v   V2=9.16 v                                                   

V=9.36 v                       ولتاژ دو سر مقاومتها

نتایج :

1-برای اندازه گیری جریان مولتی متر را به صورت سری به مدار وصل می شود

2-اندازگیری ولت و اهم به صورت موازی با مدار است.
تعیین مقاومتهای مجهول به كمك تئوری پل وتستون

 

وسائل لازم :

1عدد مقاومت مجهول ؛ 2عدد مقاومت معلوم ؛منبع تغذیه جریان مستقیم؛ گیره های سوسماری؛گالوانومتر؛ جعبه مقاومت.

 

تئوری آزمایش:

مدارهای پل(bridge circuit)    در وسایل اندازه گیری كاربرد وسیعی دارند . در اینجا قدری درباره پل متعادل(balanced bridge) صحبت میكنیم و توسط این پلها میتوان مقدار مقاومت مجهولی را اندازه گیری كرد شكل(1)یك نمونه پل موسوم به پل وتستون (wheatston bridge)  را  نشان میدهد  پل وتستون طرحی است كه نخستین بار توسط چارلز وتستون برای تعیین مقاومتهای مجهول پیشنهادشده است .طبق این طرح دو مقاومت معلوم و ثابت  R2,R1 و یك مقاومت  متغیر R3 و یك مقاومت مجهول RX مطابق شكل به هم اتصال داده میشود. به این ترتیب این چهار مقاومت دو به دو به طور سری  به یكدیگر بسته شده  مجموعه به طور موازی به دو نقطه A ,B متصل گردیده اندنقاط A,Bبایك كلید به دو قطب مولدی مرتبطند. بین دو نقطه  C,Dگالوانومتری قرار دارد كه شدت جریان را دراین شاخه از مدار نشان میدهد.

شكل (2) شمای دیگری از پل وتستون است و موقعی این پل متعادل نامیده میشود كه ولتاژخروجی یا ولتاژ بین C,Dصفر باشد در پل متعادل داریم :

Vac =Vad                                                               

پس:                                                               R1I1=R2I2       

وطبق همین استدلال میتوان گفت:

   R1I1/R3I1=R2I2/R4I2

بنابراین: R1/R3=R2/R4                                                                                    

    Rx=(R2/R1)*R3

درعمل مقاومت R3را آنقدر تغییر میدهیم تا عقربه گالوانومتر روی صفر قرار گیرد . دراین صورت بین دو نقطه C,Dاخطلاف پتانسیل الكتریكی وجود ندارد . واین دو نقطه هم پتانسیل میشوند. ودر تعادل قرار دارند در این صورت شدت جریان در مقاومتهای R3,R1 ونیز در مقاومتهای Rx,R2 یكسان میباشد.چون مقاومت های R1,R2,Rx  معلومند میتوانیم با استفاده از این رابطه مقدارRxراحساب كرد.

معمولامقاومتهایR1,R3به نسبت ده به یك یا صد به یك ویا هزاربه یك انتخاب میشوند.

شرح آزمایش:

دو مقاومت  معلوم را انتخاب میكنیم. و آنها را با یك سیم رابط از یك طرف به هم وصل میكنیم  از یكی  از این مقاومت از همان فیش كه به مقاومت دومی وصل است یك سیم به قطب مثبت منبع تغذیه جریان مستقیم وصل میكنیم و از طرف دیگر همان مقاومت یك فیش به جعبه مقاومت وصل میكنیم حال از مقاومت دومی یك سیم به یك طرف مقاومت مجهول وصل میشود ویك سیم به گالوانومتر وصل میشود از فیش دوم گالوانومتر یك سیم به همان فیش جعبه مقاومت كه قبلا به آن فیش مقاومت معلوم را زده ایم وصل  میكنیم  و از  فیش دوم  مقاومت مجهول یك سیم به جعبه مقاومت و یك سیم به منبع تغذیه جریان وصل میكنیم حال مدار ما كامل است. حال تنظیم ولتاژ منبع تغذیه را می بندیم و تنظیم جریان آن را كمی باز میكنیم حال باید مقدار مقاومت در جعبه مقاومت راآنقدر تغییر داد تاعقربه گالوانومتر روی صفر قرار گیرد. زمانی كه همه كلید های جعبه مقاومت روی  OFFقرار دارند عقربه گالوانومتر روی(+) قرار دارد حال كلید اول  را  كه زیر آن X1   نوشته حركت  میدهیم و می بینیم  عقربه گالوانومتر تكان نخورد حال كلید دوم را  تكان میدهیم می بینیم كه روی شماره  5 عقربه گالوانومتر روی صفر می ایستد و چون كلید  X1  روی صفر قرار دارد می فهمیم كه مقاومت آن 50است.

پس داریم:

Rx=(R1/R2)*R3=(22/22)*50=50                     از روی رنگهای مقاومت مجهول مقاومت آن 51به دست می آید
درباره وبلاگ

روزی در آخر ساعت درس یك دانشجوی دوره دكترای نروژی ، سوالی مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم می آیید،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقیقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم كه روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می كنم.به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد.

پروفسورحسابی
مدیر وبلاگ : ابراهیم سیفی

آرشیو وبلاگ
نویسندگان
Online User
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :