- آیا میدانستید اکسید کروم در ساخت نوار کاست و فیلم ویدئو استفاده می شود ؟

- آیا میدانستید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد ؟

- آیا میدانستید رادیم گرانترین فلز است ؟

- آیا میدانستید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد ، حجمشان کاهش می یابد ؟

- آیا میدانستید استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید ؟

- آیا میدانستید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دار د؟[hr]
چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟
ـ ابتدای ماجرا :
هرچه دمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت و به عنوان مثال CO۲ بیشتری را در خود حل می کند. هنگام تولید نوشابه با استفاده از این خاصیت , در دماهای پایین و فشار بالا , نوشیدنی با تزریق گاز CO۲ به حالت اشباع می رسد. بنابراین وقتی در نوشابه باز شود و نوشابه در دما و فشار معمولی قرار گیرد , محلول خاصیت فوق اشباع دارد یعنی مقدار CO۲ حل شده در آن بیش از ظرفیت انحلال در آن دما و فشار است. چنین محلولی اگر شرایط مهیا باشد تمایل به آزاد کردن CO۲ دارد. برای این کار گاز CO۲ محلول باید به صورت حباب درآید یعنی مولکولهای CO۲ حل شده باید در نقطه ای جمع شوند و با به هم پیوستن , یک حباب تشکیل دهند و به سطح نوشابه بیایند و از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشید تشکیل حباب در سطوح تماس خارجی نوشابه اتفاق می افتد یعنی در سطح نوشابه و دیواره های بطری یا دورنی . به زبان ساده این سطوح و به خصوص نا همواری های موجود روی آنها یا هر نوع ناهمگنی موجود در محیط نقش جایگاههای تجمع یا مکانهایی برای به هم پیوستن مولکولها و تشکیل حباب را بازی می کنند.به عبارت عامیانه یعنی مولکولها برای ایجاد حباب دنبال بهانه می گردند و این بهانه را در این سطوح پیدا می کنند. در این وضعیت ریختن نمک در نوشابه باعث خروج سریع تر گاز از محلول می شود. زیرا سطح بیشتری برای تشکیل حباب در اختیار مولکولها قرار می گیرد ( سطح جانبی بلورهای نمک ) . چیزی مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس از قرار دادن بلور یا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراین چنین اتفاقی اصلا شیمیایی نیست. هیچ واکنشی هم صورت نمی گیرد و تقریبا هر ماده ای از نمک و شکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعی ناهمگنی در محیط نوشابه ایجاد کند یا سطح آزاد در اختیار آن قرار دهد ( یا به طور خلاصه بهانه دست مولکولها بدهد ! ) میتواند این کار را بکند . این اتفاق را حتما در هنگام وارد کردن نی در نوشابه دیده اید. تنها مزیت نمک با شکر این است که به دلیل داشتن دانه های ریز سطح جانبی نسبی بیشتری در مقایسه با مواد درشت تر دارند. همین! از این به بعد می توانید در نوشابه دوستتان به جای نمک خاک بریزید !!!


تشكیل پوسته تخم مرغ نمونه بسیار جالبی از یك واكنش رسوبی در طبیعت است جرم میانگین پوسته یك تخم مرغ حدود 5 گرم كه 40 درصد ان را كلسیم تشكیل می دهد بیشتر كلسیم پوسته یك تخم مرغ در یك دوره 16 ساعتی ,یعنی با سرعتی در حدود 125 میلی گرم در ساعت رسوب می كند.هیچ مرغی نمی تواند برای پاسخ گویی به این نیاز با چنین سرعتی كلسیم مصرف كند. در واقع مرغ باید برای هر نوبت تخم گذاری,حدود 10 درصد از كل كلسیم موجود در استخوان هایش را مصرف كند.تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان میگذرد.مصونیت ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس از مرگ ،سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می شود.تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست،مقایسه می شود.
ساخت پیلهای سوختی بهتر با فنآوری نانو
محققان آزمایشگاه ملی شیمی هند موفق شدند با بهکارگیری نانولولههای کربنی تکجداره عاملدارشده با اسید سولفونیک یک روش شیمیایی را برای افزایش محتوای اسید سولفونیک غشاءهای نفیون توسعه داده و کارایی قابل توجه این غشاءهای ترکیبی را بهعنوان الکترولیت در کاربردهای پیلهای سوختی غشای الکترولیت پلیمری(PEMFC) نشان دهند.به گزارش سرویس فنآوری ایسنا، دکتر ویجایاموهانان پیلای، مجری طرح چنین توضیح میدهد:« بهبود در رسانایی پروتون غشای الکترولیت حتی با یک مرتبه بزرگی، میتواند عملکرد پیلهای سوختی را بهطور رؤیایی تغییر دهد. در حال حاضر از غشاءهای ساختهشده از نفیون(اسید سولفونیک در شکل یک پلیمر جامد) بهعنوان غشای الکترولیت پلیمری(PEM) در پیلهای سوختی ـ که در دماهای 80-60 درجه سانتی گراد کار میکنند ـ بهطور گستردهای استفاده میشود.
اگرچه این غشاهای پیشرفته رساناییهای خوبی برای پروتون، در محدوده 01/0 تا 1/0 زیمنس بر سانتیمتر در محیط مرطوب دارند؛ ولی دارای محدودیتهای زیادی نیز هستند که عبارتند از وابستگی به آب برای رسانایی الکتریکی، نفوذپذیری بالا برای متانول و میل به تجزیه شدن در حضور رادیکالهای هیدروکسی، یک مداخلکننده در واکنش کاتدی و پایداری شیمیایی و مکانیکی متوسط.
پیلای میگوید که تلاشهای مهمی از سوی محققان پیل سوختی، در جهت توسعة مواد ترکیبی صورت گرفته که میتواند قابلیتهای نفیون را در نگهداری آب بالا ببرد، به گونهای که در دماهای بالا، رسانایی پروتون را از دست ندهد.
او میگوید:«ما در کار خود از نانولولههای کربنی عاملدارشده با اسید سولفونیک در ماتریس نفیون استفاده کردهایم و توانستهایم تعداد گروههای اسید سولفونیک را ـ که یک عامل کلیدی در رسانایی آن است ـ در این غشا افزایش دهیم.»
استفاده از نانولولههای کربنی تکجداره میتواند پایداری مکانیکی غشاهای ترکیبی را نسبت به غشاهای نفیون افزایش دهد؛ بنابراین میتواند قیمتها را در فناوری PEMFC پایین آورد.
پیلای توضیح میدهد که رسانایی بالای پروتون در نفیون به ساز و كاری که در آن سازماندهی مجدد پیوندهای هیدرژنی یک نقش کلیدی بازی میکنند، مربوط میشود.
به گزارش ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو، همین که اسید سولفونیکهای اضافی در سطح نانولولههای تکجداره قرار میگیرد، شرایط خوبی را برای جستوخیز آسان پروتون آماده میکند که این عمل به نوبة خود باعث افزایش تحریکپذیری پروتون و بالا رفتن رسانایی میشود. غشاهای ترکیبی نفیون - نانولولههای کربنی تکجدارة عاملدارشده، تقریباً یک مرتبه بزرگی رسانایی بالاتری دارند، در عوض ما فهمیدهایم که غشاهای ترکیبی نفیون - نانولولههای کربنی تکجدارة عاملدارنشده، هیچ بهبودی در رسانایی پروتون نشان نمیدهند.
این کار راه تازهای برای طراحی الکترولیتهای پلیمری برای چشمههای توان الکتروشیمیایی مانند پیلهای سوختی گشوده است و نشان میدهد که جدای از بهبود قابل توجه در رسانایی پروتون، غشاهایی که بهطور مناسبی با بهکارگیری نانولولههای کربنی عاملدارشده طراحی شدهاند، قادر خواهند بود که بدون لطمه زدن به رسانایی پروتون، نفوذپذیری متانول را کاهش دهند.
نتایج این تحقیق در مجلة Angewandte Chemie International Edition منشر شدهاست. [hr]
[size=large]پژوهشگران ایرانی موفق به تولید سرامیك ضد باكتری شدند.[/size]

پژوهشگران یك شركت فنآور ایرانی با بررسی روشهای مختلف اعمال محصولات گوناگون حاوی نقره بر روی سطوح بدنههای سرامیكی به قابلیت ایجاد خاصیت آنتی باكتریایی در بدنههای مختلف لعابدار دست یافتند.


مهران وفایی، مسوول بخش سرامیك این شركت با اعلام این مطلب به خبرنگار «فناوری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: روشهای اختلاط ماده با نسبتهای تعیین شده در دوغاب لعاب، اسپری مقادیر مشخصی از نانونقره بر روی دوغاب لعاب، استفاده از تركیب پودر چاپ آغشته به نانونقره، اسپری محلول نانوسید بر روی سطح لعاب، توزیع نانونقره در فضای پایانی كوره و استفاده از گدازآورها به عنوان حامل نانونقره از روشهای اعمال نانوسید (نانونقره) بر روی سرامیكها است.
وی در خصوص هدف از استفاده نانونقره در این سرامیكها بیان كرد: نقره به عنوان فلزی كه از دیر باز به عنوان یك عامل میكروب كشی شناخته شده است، میتواند در مقیاس نانو خصوصیات آنتی باكتریایی فوقالعادهای را از خود بروز دهد كه سرامیكهای مذكور این خاصیت ضد میكروب و ضد باكتری را به همراه دارد.
وفایی در پایان از پیگیری تولید كاشیهای ضد باكتری با استفاده از این تكنولوژی با اعمال نانوذرات در لعاب کاشی و سرامیک خبر داد.
چرا پیاز اشک را در می آورد؟
هنگامی که پوست پیاز را می کنید یافته های آن آسیب می بینند و آنزیمی در آنها با ترکیبی به نام سولفواکسید (به اختصار) ترکیب شده و مولکول نامبرده را به سه قسمت می شکند که یکی از این ترکیبات اشک آور است.
زمانی که پیاز را زیر شیر آب یا پس از خروج از یخچال پوست می کنید دیگر اشک آور نیست زیرا:
سولفواکسید در آب محلول است و آب سبب آبکافت آن می شود در نتیجه بقیه ی مراحل بالا که نتیجه ی آن ایجاد ترکیب اشک آور است انجام نمی شود.
اگر پیاز سرد باشد سرعت واکنش آنزیمی نامبرده کاهش می یابد و کمتر تشکیل می شود و فشار بخار سولفواکسید هم کاهش یافته و غلظت آن در هوا کم می شود طوری که سبب ایجاد اشک نمی شود.
چرا در ساعت ها از کوارتز استفاده می شود ؟
کوارتز که از سیلیکون و اکسیژن تشکیل می شود ، رایج ترین ، ماده معدنی در کره زمین است .میلیارد ها نفر در هر روز از کوارتز استفاده می کنند ولی از آن اطلاع ندارند . بلورهای ریز کوارتز در داخل ساعت های مچی و دیواری پنهان شده اند . این بلورهای سفید یا شفاف در سراسر جهان یافت می شوند . بعضی از مواد مانند برخی سرامیک ها و بلورهای کوارتز وقتی تحت فشار مکانیکی قرار گیرند الکتریسیته تولید می کنند . توانایی تبدیل دو جانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته به یکدیگر <<خاصیت پیزو الکتریک >> نامیده می شود .بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند با یک ولتاژ معین برق همیشه با بسامد یا فرکانس خاصی به ارتعاش در می آیند . در نتیجه ، این بلورها معیار دقیقی از بسامد یا فرکانس را حفظ می کنند که به تنظیم حرکت ساعت کمک می کند و دقت آن را بسیار بالا می برد . کوارتز علاوه بر ساعت ، در رادیو ، ریزپردازشگرها ، و بسیاری از دستگاه های صنعتی دیگر نیز به کار می رود .

منبع: دانستنی های علمی و فنی جهان(دکتر علیرضا منجّمی – رقیه اسلامی)

یون فلوئور چگونه باعث سختی دندان ها می شود؟

اجزای معدنی یا قسمت سخت دندان ها و استخوان ها شامل دو ترکیب کلسیم دار است . کلسیم کربنات در شکل متبلور آن در دندان ها و استخوان ها حضور دارد که کانی شناسان به آن آراگونیت می گویند. و دومین ترکیب کلسیم دار که در دندان ها یافت می شود ، کلسیم هیدروکسی فسفات [Ca5(OH)(PO4)3] یا هیدروکسی اپاتیت است. این دو ترکیب به اسید حاصل از تجزیه ی غذا ها در دهان حساس هستند .و به دلیل بازی بودن خاصیت هیدروکسی اپاتیت ، این ماده به اسید ها حساس تر است. اگر در دوران تشکیل دندان غلظت یون فلوئورید کافی باشد به جای هیدروکسی اپاتیت ، فلوئورو اپاتیت [Ca2F(PO4)] به وجود می آید . هر دو اپتایت دارای یک ساختمان کلی هستند به طوری که از لحاظ کلی ساختمان دندان تغییر نمی کند . چون فلوئورو اپاتیت خاصیت بازی هیدروکسی اپاتیت را ندارد و به آسانی مورد حمله ی اسید ها قرار نمی گیرد، احتمال پوسیدگی دندان ها کمتر می شود.
شعله ور کردن شکر بدون آتش


در نیمه زیرین یک ظرف، بلور پتاسیم کلرات و در نیمه بالایی شکر قرار میدهیم
حالا میتوانیم از بقیه بخواهیم از شکر بچشند وببینند که واقعا شکر است
حال یك همزن یا یك عصای شعبده بازی که قبلا به اسید سولفوریک آغشته شده را به ظرف حاوی شکر(در واقع پتاسیم کلرات) نزدیک میکنیم واینطوری شما میتوانید شکر را بدون آتش شعله ور کنید


نکته: این آزمایش را هیچ وقت در یك فضای بسته انجام ندهید برای انجام آن حتما از فضای باز استفاده کنید.
منبع: webchem.blogfa.com]