کمپرسور چیست(Compressor)؟
وسیله یا دستگاهی می باشد که قادر است سیال(گاز) را تحت فشار قرار داده و با فشار بیشتری ارسال کند. یک نمونه ساده از کمپرسورها که با آن سروکار داریم همان کمپرسورهای باد می باشند که در پنچرگیری ها وجود دارد. البته لازم به ذکر است که کمپرسورها قادر هستند گازهای تراکم پذیر را متراکم کنند. زمانی که یک سیال (گاز )متراکم می شود دما و فشار آن افزایش یافته. چرا دمای سیال(گاز) افزایش می یابد؟ به این دلیل که در هنگام متراکم شدن مولکول ها تماس بیشتری با همدیگر دارند واین عامل باعث ایجاد اصطکاک در آن ها می شود. برای اینکه دمای یک کمپرسور افزایش یابد باید راندمان آن کمپرسور بیشتر شده . یا اینکه دمای سیال(گاز) ورودی افزایش یافته.

کمپرسورهای رفت و برگشتی(Reciprocating Compressor)
بعد از مبحث پمپ ها حالا قصد دارم به تشریح کمپرسورها بپردازم و در این بحث می خواهم با بررسی کمپرسورهای رفت وبرگشتی شروع کنم. زیرا یک مهندس شیمی باید بتواند احاطه کامل بر پمپ ها و کمپرسورها و توربین ها و مبدل های حرارتی داشته باشد.

کمپرسورهای رفت و برگشتی(Reciprocating Compressor)
این نوع کمپرسورها در زیر شاخه کمپرسورهای جریان متناوب (Intermittent Flow) یا کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشد. کمپرسورهای جابجایی مثبت ابتدا سیال(گاز) را از یک محفظه بزرکتر مثل سیلندر وارد یک محفظه کوچکتر کرده و سپس فشار آن بالا رفته و این نوع کمپرسورها را جابجایی مثبت می خوانند.

زمانی که سیال(گاز) قصد وارد شدن به سیلندر را دارد ابتدا توسط سوپاپ ورودی باز شده ولی چگونه؟ برای اینکه این حالت اتفاق بیفتد باید فشار درون لوله که سیال(گاز) در آن قرار دارد از فشار سیلندر بیشتر شود چرا؟ به این دلیل که باعث می شود تا فشار گاز بر سوپاپ وارد شود و بتواند آن را باز کند و وارد محفظه سیلندر شود. و سوپاپ ورودی بسته می شود. حالا باید سوپاپ خروجی باز شود برای اینکه این سوپاپ بتواند باز شود باید فشار سیلندر از فشار درون لوله خروجی بیشتر باشد.