تبلیغات
سر فصلی از مهندسی شیمی - خالص سازی PSA هیدروژن Pressure Swing Adsorption
 
صفحه نخست       تماس با مدیر       پست الکترونیک      RSS       ATOM
سر فصلی از مهندسی شیمی
 
سه شنبه 23 فروردین 1390 :: نویسنده : ابراهیم سیفی

خلاصه

پیشرفت های اخیر به پالایش کننده ها این امکان را داده است که دستگاه های PSA را به میزان بیشتری اصلاح کنند و یا با استفاده از بکارگیری ابزاری با عملکرد بالا و دیگر وسایل بسیار پیشرفته آن ها را خالص گردانند.

توضیح بیشتر در ادامه مطلب

Pressure Swing Adsorption

BREAKING THE HYDROGEN BARRIER WITH 

PSA REVAMPS INCREASING HYDROGEN PRODUCTION OF PSA UNITS

شکست دیواره ی هیدروژن با تغییرات اصلاحی PSA

افزایش محصول هیدورژن از واحدهای PSA

کتی یسیسیو و اوی ریز

خلاصه

پیشرفت های اخیر به پالایش کننده ها این امکان را داده است که دستگاه های PSA را به میزان بیشتری اصلاح کنند و یا با استفاده از بکارگیری ابزاری با عملکرد بالا و دیگر وسایل بسیار پیشرفته آن ها را خالص گردانند.

" پروژه ی PSA "

دستگاه های PSA( Pressure Swing Adsorption ) معیار صنعتی در سراسر جهان هستند که برای تصفیه کردن گاز موجود در هیدروژن در کارخانه ها به کار می روند و از گاز متصاعد شده ی پر ارزشی که از الایش فرآیند این واحدها ایجاد می شود، هیدروژن را استخراج می کند. درجه خلوص هیدروژن معمولاً 9.99% درصد است همراه با غلظت کمی از دی اکسید کربن ( CO و CO2 ) که در مرحله ی پایانی فرآیند واحدها را مورد احتیاج است. UOP برای بیش از 30 سال فن آوری  PSAرا در بسیاری از منابع فراهم کرده است که این امر با شروع به کار کردن اولین بخش در سال 1966 اتفاق افتاد و به دنبال آن بیش از 600 بخش دیگر نیز مشغول به کار شدند.

مهمترین اجزاء در حین کار گذاری  PSAعبارتند از: جذب کننده ها ( مکش ها ) ( مجراهای فولادی که شامل جذب کننده ها می شود )، سوپاپ و عایق لوله کشی ( برای همه سوپاپ ها و مجمری ابزار )، سیستم کنترل کننده ( معمولاً در اتاقی کنترل شده ی دور تعبیه می شود ) و مخزن مخلوط کننده ( به منظور به حداقل رساندن نوسانات در انتهای گاز ) یک نمودار ساختمانی فرآیند در زیر شرح داده شده است. ( شکل 1 ) گازهای تغذیه با فشار بالا به دستگاه  PSAوارد می شوند و محصول آن با حداقل کاهش فشار، توسط این واحد حمل می شود در حالی که گاز انتهایی معمولاً با فشار پایین دفع می شود. دستگاه  PSA قادر است میدان وسیعی از فشار عامل را بوجود بیاورد و از فشارهای پائین تا واحدهای نزدیک به 100 Psig بالا ببرد.

نیروی فشار برای ایجاد تفکیک، فشار جزئی حاصل از ناخالص ها است. قاعده ی کلی عامل ساده است. در فشار بالا ناخالص ها از گاز تغذیه جدا می شوند در نتیجه ی آن گاز با درجه ی خلوص بالا تولید می شود. با توقف لوله ی تغذیه و پائین آمدن فشار مکنده ها، ناخالصی ها دفع می شود و در گاز انتهایی می مانند. اگر چه فرآیند PSA یک فرآیند گروهی است، با این حال در آن مکش های عامل متعددی در مراحلی سلسله وار به کار می روند که در آن واحد به عنوان یک فرآیند دنباله دار در محدوده ی باطری عمل می کند.

یک دوره ی چرخش فشار کامل، شامل پنج مرحله ی اساسی زیر می شود که صرف نظر از تعداد مجراهای مکنده، برای همه ی بخش های PSA به کار می رود.

-        مکش سطحی

-        کاهش فشار

-        کاهش فشار جریان مخالف- جریان

-        تصفیه در فشار پائین

-        تقلیل دادن

-        مکش سطحی.

گاز تغذیه در فشار با مکش بالا وارد می شود. ناخالص ها جذب می شوند و هیدروژن با درجه ی خلوص بالا به عنوان محصول خارج می شود. معمولاً این جریان به سمت بالا است. وقتی که یک کننده به قابلیت مکندگی خود رسید و آن را انجام داد از بین می رود و لوله تغذیه به صورت خودکار به سمت مکنده جدیدی تغییر مسیر می دهد این سلسله مراتب لوله تغذیه و جریان های تولید را ثابت نگه می دارد.

" جریان کاهش فشار "

برای بازیافت هیدروژنی که در محوطه خلع جذب کننده در مکنده جمع شده، در همان مسیری که لوله تغذیه جریان دارد، مکنده فشارش را از مسیر محصول کم می کند ( جریان ) و هیدروژن با درجه ی خلوص بالا خارج می شود این هیدروژن در واقع در سیستمی به کار می رود که در آن دیگر مکنده ها را یک دست و تصفیه می کنند.

" کاهش فشار جریان مخالف "

بعد از بازیافت هیدروژن مراحل کامل می شود، محدوده ناخالصی ها به بالاترین قسمت بستر جذب کننده می روند و آن بستر دیگر قابلیت مکندگی از خود ندارد این بستر تا حدودی با کاهش فشار از انتهای لوله تغذیه باز تولید می شود و ناخالصی های دفع شده به گاز انتهایی PAS رانده می شوند.

" تصفیه "

سپس جذب کننده با هیدروژن با دریچه خلوص بالا ( از مکنده ی دیگری در جریان کاهش فشار گرفته می شود ) در فشار ثابت گاز انتهایی به منظور احیاء کردن دوباره بستر، تصفیه می شود.

" REPRESSURIZATTO "

سپس هیدروژن مرحله قبلی قدرت مکنده را کاهش می دهد تا به مرحله تغذیه تغییر مسیر دهد. هیدروژنی که برای فشرده کردن محدوده به کار می رود از کاهش جریان ( مرحله دوم در بالا ) و با فشار هوایی که از محصول هیدروژن ایجاد می شود، فراهم می شود. وقتی که مکنده به فشار که برای مکش سطحی لازم است رسید چرخه کامل می شود و مکنده های باز تولید، برای مرحله بعدی مکش سطحی آماده می شوند.

" یکنواخت کننده های فشار "

شماری از یکنواخت سازها نقش بازیافت هیدروژن را به عهده دارند ( کاهش فشار رایج که در سیستم می توانند به دست بیایند. طبق قاعده عمومی. افزایش دادن شمار یکنواخت سازها فشار باعث می شود که بازیافت هیدروژن افزایش پیدا کند. برای انجام هر عملی، محدوده بالایی از یکنواخت سازه ها مورد نیاز است تا بازیافت هیدروژن را به بالاترین مقدار ممکن برساند. ( ماکسیم ) هر زمان که این ماکسیم حاصل شده، با اضافه کردن فشار یکنواخت سازه ها، بازیافت هیدروژن بیشتر نمی شود.

" بازیافت در مقابل قابلیت"

در طی طرح یک سنجش PSA جدید، بازیافت هیدروژن آن چنان به حداکثر میزان می رسد که اندازه بخش های مخالف جریان در این فرآیند به حداقل می رسد همواره پس از کارگذاری و شروع به کار آن پالایشگاه به آن نیاز پیدا می کند و تعادل هیدروژن تغییر می یابد در این امر معمولاً نیاز است تا راهی را پیدا کنیم که در آن هیدروژن خالص برای احتیاجات جدید تولید شود.

افزایش تولید هیدروژن از یک بخش PSA موجود، بدون تغییرات ابزار آلات وسیع امکان پذیر است طرح اصلی یک بخش PSA این است که محدوه ناخالصی ها را بالای بستر مکنده و انتهای مرحله جریان کاهش فشار قرار می دهد. به وسیله اصلاح چرخه فرآیند و کاهش دادن شمار یکنواخت سازه ها، محدوده ناخالص در سطح میانی بستر می تواند واقع شود. این امر به این بخش این قابلیتی برای جابه جا کردن یک فزونی در میزان لوله ی تغذیه را می دهد که پیشرفته های جلویی را به بالای بستر دوباره برمی گردند. ضرورتاً این امر بازیافت هیدروژن را برای قابلیت لوله های تغذیه جا به جا می کند. دو تا سه مکان در بازیافت هیدروژن کاهش پیدا می کنند که در نتیجه یکنواخت سازه های کمتر است و می تواند منجربه افزایش قابلیت 15 تا 20% شود ماحصل این شبکه در تولید هیدروژن پیشرفتی قابل ملاحظه است.

بسته به سارژ نصب شده جذب کننده های سطحی، بازیافت هیدروژن اصلاح شده با استفاده از جذب کننده های با عملکرد بالا انجام می شود. در بسیاری از موارد بازیافت می تواند در طی جایگزینی یک جذب کننده سطحی در حینی که میزان محصول در حال افزایش است، باقی بماند در همه موارد این بخش برای تولید هیدروژن O-Spec  ادامه می یابد.

برای اصلاح کردن موفق یک بخش، یک طرح جدید و کامل مورد نیاز است تا هیدرولیک های یک بخش را بررسی کند و اصطحکاک جذب کننده ها را از بین ببرد. تغییرات در سیستم می تواند از ساده تا پیچیده در نوسان باشد. برخی از نواحی برای سارژ به شرح زیر هستند.

-        نوسان مجدد مجموعه ابزار

-        جایگزینی مجدد اصلاحات سوپاپ

-        جایگزینی مجدد عایق لوله کشی و سوپاپ

-        اصلاحات برای جریان مجراهای مکنده های توزیع کننده

-        جایگزین مجدد جذب کننده های جزئی

-        گسترش با مجراهای مکنده های اضافی

موارد زیر نشان می دهد که چگونه UOP به پالایشگاه های مختلف کمک می کند تا دیواره هیدروژن را توسط تغییرات اصلاحی  PSA بشکنند در برخی از نمونه ها یک فرآیند محلی متناسب که اصلاح ساده داشته باشد برای سال ها مورد نیاز است. در نمونه های دیگر بخش USA در سراسر دوره اش دست خوش تغییر شکل قرار می گیرد که در نتیجه آن پالایشگاه احتیاج دارد تا تغییراتش را ادامه دهد.

" مثال 1 "

یک تغییر اصلاحی برای یک بخش PSA چند بستری TM که شامل 12 بستر بزرگ بوده، در ساحل غربی آمریکا به انجام رسیده است. بخش PAS در ابتدا در سال 1987 برای تولید 85 knm3/h ( VYMMSCFD ) از محصول هیدروژن طراحی شده. پس از اصلاح کردن هر دوی قدرت اصلاح کننده و بخش PAS، بخش PSA برای تولید knm3/h 13 ( 13 MMSCFD ) از هیدرولیک به منظور نرخ کلی 98 knm3/h ( MMMSFD ) تغییر اصلاحی داده شده است.

شماری از اختیارات برای توسعه بخش PSA در نظر گرفته شده بودند بزرگترین قابلیت و بالاترین بازیافت از ترکیب تغییرات چرخه که در ارتباط با کارگذاری جذب کننده پیش رفته است در دسترس قرار می گرفت این پالایش کننده مسیری که پایین ترین میزان قیمت را در بر داشت را انتخاب می کرد اصلاح چرخه PSA و نرم افزار با حداقل تغییرات ابزار آلات این امکان را می داد تا قابلیت به اندازه knm3/h 98 افزایش پیدا کند اگر چه این افزایش قابلیت منجربه بازیافت هیدروژن با سطح پایین تر می شد این بازیافت هیدروژن سطح پایین تر لازم بود که سوخت تکمیلی برای کوره ذوب را مجدداً به حالت تعادل در آورده سپس بازده کارخانه هیدروژن بر مبنای محدوده نهایی قدرت اصلاح کننده های تولید کننده که با اصلاحات PSA ترکیب شده بودند، بود. اصلاحات PSA کامل شدند و این بخش در طول دو هفته مزیت استفاده از جذب کننده های دارای عملکرد بالا تجزیه و تحلیل شده بود، همان گونه که پالایش گر در صدد به حداقل رساندن میزان بازیافت هیدروژن است. این تجزیه و تحلیل ها با یکسان کردن جذب کننده های دارای عملکرد بالا به این عمل خاتمه داده، و میزان بازیافت هیدروژن و در نهایت ظرفیت دستگاه PSA افزایش یافت.

" CASE 2 "

در سال 1983 یک وسیله گوگرد زدایی جَوی بزرگ در آمریکا شمالی راه اندازی شد. هیدروژن مورد نیاز این دستگاه از طریق یک دستگاه اصلاح کننده بخار هیدروژن با قدرت تولید knm3/h 61 ( 55MMSCFD ) فراهم می شد.

این دستگاه هیدروژن یک دستگاه بزرگ  PSAکه شامل 10 بستر است را به کار گرفت که ضرورتاً تمام ناخالصی ها ( آلودگی ) را از بین می برد، و شامل نیتروژن است که از اصلاح کننده بخار مجرای خروجی گرفته می شود.

همان گونه که طراحی شده، گاز تغذیه برای اصلاح کننده بخار معمولاً گاز طبیعی است، و تغذیه بیشتر از منفذی که دارای فشار بالا و جریان فشار پائین دستگاه ARDS گرفته می شود.

منفذی که دارای فشار بالا است H2O تصفیه می کند و میزان فشار تغذیه اصلاح کننده بخار را کنترل می کند و منفذی که دارای فشار پائین است فشار تغذیه اصلاح کننده بخار را متراکم می کند. شکل ( نمودار ) 2 جریان های ذکر شده را نشان می دهد.

به منظور افزایش هیدروژن مورد نیاز پالایشگاه، طی سال های اخیر revamps گوناگونی نصب شدند که به جدول زیر به طور مختصر نشان داده شدند.

مرحله 2- FIRST REVAMP OF ATEAM REFORMER RSA

در سال 1987 یک دستگاه انبساط مورد استفاده قرار گرفت که در آن ظرفیت هیدروژن از 61 تا 78 knm3/h افزایش یافت. اولین ظرفیتی که افزایش یافت از طریق dehottleneck دستگاه اصلاح کننده بخار قابل دسترسی بوده، و دستگاه SMR PSA بازده هیدروژن 18 درصد را از 61 تا 72 knm3/h افزایش داده.

Dehottleneck دستگاه SMR PSA از طریق مراحل دوباره طراحی شده و تغییرات سیستم کنترل شده در بخش نرم افزار و نه در بخش سخت افزار قابل دسترسی است. دستگاه قادر بود گاز تغذیه ای بیشتر را تولید کند در حالی که هنوز میزان تولید مطابق طرح را حفظ کرده است. این افزایش در بخش تغذیه برای جبران کردن کاهش بازیافت هیدروژن صورت می گیرد. نتیجه نهایی افزایش تولید هیدروژن 18 درصد است.

مرحله 3- A NEW PSA UNIT

در سال 1990 یک دستگاه کاتالیزگ اصلاح کننده ( CCR ) نصب شده و گاز خالص به یک دستگاه PSA که شامل 10 بستر است منتقل می شد. تراکم فشار لوله های گاز به دستگاه این امکان را می دهد به بازیافت هیدروژن را در PSA افزایش دهد در حالی که هنوز لوله های گاز به سیستم نیرو پالایشگاه برده می شوند. این دستگاه CCR PSA جدید مقدار 56 knm3/h هیدروژن را به هیدروژن متعادل اضافه کند. 5 سال بعد دستگاه همان طوری که در زیر توضیح داده می شود revamp شد.

مرحله 4 دومین REVAMP بخار اصلاح کننده  PSA

REVAMP دوم در سال 1995 به منظور افزایش ظرفیت بخار اصلاح کننده و  PSAآن از 72 تا 95 knm3/h ( 65 تا 85 MMSCFD ) این debottlenecking یدکی برای تغییر تعدادی از شیرهای کنترل کننده و مجموع لوله ها در لوله هایی که روی پایه نگه دارنده و حفظ و نگه داری شیرهای جذب کننده و تانکهای مخلوط کننده لازم بود. همان طور که جریان تا بیش از 90% افزایش یافته به خاطر طرح کلی، ممکن است در تغذیه مشکلات افت فشار به وجود آید، و فرآورده و لوله های مجموع tuil gas باید از میان برداشته شوند.

دستگاه همان گونه که ساخته شده است دارای تعدادی شیرهای کنترل کننده است که در یک عملکرد متناوب انتقال دهنده هایی را م یسازد که در کاهش میزان تغذیه نقش دارند. چرخه جدید طرح ریزی شده است بنابراین شیرهای کنترل کننده معمول حذف شده اند و به نظر می رسد شیرهای باقی مانده در پایه های نگه دارنده عملکرد جدیدی دارند.

بنابراین قابلیت دستگاه نیز افزایش یافته است، همان گونه که malfunction هر شیر کنترل کننده حال باعث به وجود آمدن یک انتقال دهنده در چرخه متناوب می شود که می تواند میزان های تغذیه ای کاملی را به وجود آورد تغییرات کوچک تر برای وسیله نگهدارنده در نظر گرفته می شوند و کل سیستم کنترل برای تکمیل کردن چرخه دوباره برنامه ریزی شده است. روابط کاری نزدیک بین پالایش گر، UOP و فروشنده شیرآلات امکان طرح ریزی REVAMP را تکمیل سخت افزار و آمادگی جهت نصب در کمتر از 6 ماه بعد از این که پروژه مجوز گرفت را فراهم می کند تمام تغییرات زمینه ای در مدت 2 هفته کامل می شوند.

مرحله 5-  OF CCR PSA  REVAMP

در سال 1995 دستگاه CCR PSA debottlenecking بود همان گونه که تغذیه از طریق کاتالیزگر اصلاح کننده قابل دسترسی بود با نصب لوله های فشار گاز بیشتر و به روز کردن چرخه PSA فراورده هیدروژن دستگاه تا 67 knm3/h ( 60 MMSCFD ) افزایش یافته بود. در حالی که چرخه کلی مشخصات را طرح ریزی می کند. ساخت و نصب کمپرسور جدید فاقد برنامه کلی پروژه را تعیین می کند و تغییرات PSA با تنظیم کردن زمان به خوبی انجام شده بود.

مرحله 6- PLANNED FURTHER EXPANSION

در نتیجه ی تغییر میزان تقاضا، میزان هیدروژن پالایشگاه هنوز کم است و از UOP خواسته شده است تا گزینه ها را ارزیابی کند و میزان ظرفیت CCR PSA را افزایش دهد PSA سال 1995 در نتیجه قادر بود تا تمام تغذیه را قابل دسترسی سازد، و در همان زمان لوله های فشار گازی وجود داشتند که هنوز در دسترس بودند. دستگاه CCR PSA همچنین می توانست ظرفیت معمول تقاضا شده را به طور کامل با موارد استفاده قرار دادن فشار موجود فراهم سازد UOP و پالایشگر در فرآیند ارزیابی این انبساط و شرکت دارند.

یک راه کار این است که یک نوع نوشابه چرخه تغییر، که در دستگاه بخار اصلاح کننده PSA انجام شده ساخته شود. فرآورده هیدروژن تا 84 knm3 ( 75 MMSCFD ) پیش بینی شده است revamp شیرهای جذب کننده و جذب کننده ها را مجدداً مورد استفاده قرار می دهد اما این کار نیازمند تغییرات شیرهای موجود و مجموع لوله های پایه نگه دارنده می باشد این تغییرات به CCR PSA این اجازه را می دهد که 50 درصد هیدروژن بیشتری را نسبت به طرح ( قاعده ) کلی تولید کند و هیدروژن بازیافتی را که در revamp قبلی گرفته شده است حفظ کند این revamp تمام لوله های کمپرسور گاز و تمام ظرفیت های آن ها را مورد استفاده قرار می دهد.

انجام دادن مرحله 6 میزان کلی هیدروژن قابل دسترسی برای پالایشگاه را به 184 knm3/h و ( 165 MMSCFD ) می رساند

CASE 3

در سال 1984 یک پالایشگر مهم در غرب کانادا که یکی از بزرگترین وسایل جهان در زمان خود بود برای تولید هیدروژن خالص شروع به کار کرد این دستگاه شامل دو دستگاه بخار اصلاح کننده PSA هر کدام با ظرفیت تولید knm3/h 31 ( 5/27 MMSCFD ) و یک دستگاه POLY bed PSA برای بهبود بخشیدن کاتالیزگر اصلاح کننده گاز متصاعد شونده ( با ظرفیت 32 knm3/h ( 3/23 MMSCFD ) بود. فرآورده هیدروژن از سه دستگاه PSA ( SMR1 , S,MR2, CCR PSA ) ترکیب شده  و مثل یک ترکیب شکننده ی مولکول های نفت خام مورد استفاده قرار می گیرد. پالایشگر در صدد تولید نفت خام مصنوعی بیشتری است، تقاضا برای هیدروژن افزایش یافته است. کاتالیزگر اصلاح کننده گار متصاعد شونده بزرگتر از هیدروژن 90% بود و فرض بر این است که برای تغذیه ی شکننده ی مولکول ها زمانی که با هیدروژن دارای خلوص بیشتر ترکیب شده است مناسب است.

پالایشگر ابتدا در طی مراحلی دستگاه های PSA را در حالت تعدیل قرار می دهد. که دو اصلاح کننده ی بخار را که بیش از 20% هیدروژن خام را نسبت به طرح کلی تولید می کند bottlenecked de می کند.

دستگاه CCR PSA از طریق تغییر نرم افزار و طراحی کردن شرایطی برای اجاره دادن به آن که در SMR با دو دستگاه SMR PSA به طور موازی عمل کند revamp شد. هر چند جذب کننده ای که در CCR PSA قرار دارد برای کار در SMP مقرون به صرفه نبود. از آن جایی که سر دستگاه PSA به آسانی می تواند مقدار جریان را به کار گیرند ظرفیت یک مشکل نبود، بنابراین برای افزایش میزان ( مقدار ) هیدروژن بازیافت شده تحقیقی در این زمینه انجام شد.

جذب کننده ای که در PSA قرار دارد و به طور کلی گاز متصاعد شونده CCR را تحت عمل قرار می دهد توسط یک جذب کننده که برای گاز SMA اختصاص داده شده جایگزین شده است. این کار در سال 1988 در ارتباط با نصب اولین لوله بازرسی انجام شد و PSA تعدیل شده بود و برای تجدید نظر کردن در مورد جریان بهینه سازی شده است. بازیافت هیدروژن در این PSA تا بیش از 6% افزایش یافت و هم زمان در یک CO spec توسعه یافته در تولید هیدروژن ثمر بخش بود.

در سال 1992 پالایشگر در صدد بازرسی کردن لوله های PSA / SMR بود برای بازرسی.

افزایش بازیافت هیدروژن با استفاده از یک چرخه متناوب امکان پذیر است. هر چند این چرخه جدید به تغییرات قابل توجهی در وسیله و لوله های مجموع نیاز دارد. از آن جائی که revamp option به وسیله پالایشگر انتخاب شده است به تغییرات کمتری در مورد شیرهای کنترل کننده و سخت افزار نیازمند است. همه این تغییرات انجام شده است و دستگاه بعد از یک هفته دوباره شروع به کار می کند.

بعد از این که revamp در هر دو دستگاه SMR  PSA کامل شد، CCR PSA برای خالص کردن گاز متصاعد شونده اتلین از bottlenecked de سریع تر عمل می کند. در طول یک بازرسی دیگر در سال 1999 دستگاه برای جدا سازی های بعدی با جذب کننده های بهینه پرداز بارگیری شد. همان گونه که در طول خالی بودن دستگاه و مراحل جدا سازی کاهش 15% بارز است. تصمیم بر ساخت جذب کننده های بالاتر گرفته شده. این کار امکان افزایش بازیافت هیدروژن برای عملیات معمول در گاز SMR و نیز به حداکثر رساندن بازیافت در آینده را فراهم می کند. برای این دستگاه تصمیم بر نصب یک چرخه متناوب تغییر در سال 2001 در نظر گرفته شده نتیجه نهایی هم افزایش در میزان بازیافت هیدروژن بیشتر از طرح کلی می شود و هم افزایش تولید هیدروژن از میزان کلی 32 تا 46 knm3/h ( MMSCFD 41 تا 3/28 ) است.

CASE 4

یک دستگاه PSA در طبقه ای در آمریکا شمالی در عملیات از سال 1992 به تولید فرآورده هیدروژن با میزان تبدیل قابل توجه در CO Content برای استفاده به وسیله جریان قسمت پائین دستگاه نیاز داشت اگر چه این تغییرات بای انجام آسان هستند تجدید نظر کردن عملیات در بازیافت هیدروژن نتیجه بخش است اگر چه بدون صرف هزینه های گزاف بخار اصلاح کننده قادر به تولید هیدروژن بیشتر برای جبران باریافت کمتر نیست، revamp کردن سیستم به منظور تاسیس دوباره عملیات بازیافت هیدروژن ظروری است revamp کردن یک هفته طول می کشد تا کامل شود، که شامل بازرسی برای یک لوله جذب کننده است.

CASE 5

یک پالایشگر استرالیایی یک دستگاه تصفیه هیدروژن را در دهه 1980 نصب کرد که برای تولید 5700 NM3/hr (MMSCFD 1/5 ) طراحی شده بود و شامل حداکثر PPMV CO 1 بود.

یک اصلاح کننده بخار تغذیه را فراهم می کند دستگاه مشکلات عملیاتی داشت، زیرا راه اندازی اولیه و طرح اجرایی آماده نبود همچنین در شیرهایی که روی پایه نگه دارنده قرار داشتند مشکلاتی وجود داشت.

برای revamp، UOP تعداد جذب کننده های استاندارد را نصب کرد و چرخه را معکوس کرد اگر چه لوله های جذب کننده موجود دست نخورده ( بی عیب ) باقی مانده بودند، در چیزی حدود 50% لوله های کنترل کننده و لوله مجموع تغییرات لازم بود. این کارها چهار هفته طول می کشد تا کامل شود.

پس از راه اندازی کردن، دستگاه هیدروژن تولید کرد که مشخصات طرح را نشان می دهد. این دستگاه هیدروژن مطابق با دستگاهی بود که از یک دستگاه حذف CO2 بر ضد جریان دستگاه PSA استفاده می کرد.

PSA می تواند تمام آلودگی های موجود در اصلاح کننده بخار را از بین ببرد بنابراین دستگاه به فرایند متان سازی سیستم حذف CO2 و درجه حرارت پائین نیاز ندارد. دستگاه PSA به گونه ای دوباره طراحی شده است که قابلیت تغییر پذیری هم با وجود سیستم حذف CO2 و هم بدون سیستم حذف CO2 را دارد. که این امکان را به دستگاه می دهد که سیستم حذف CO2 را به منظور ذخیره قابل توجهی سود و نیروی انسانی تعطیل کند.

در سال 1999 دستگاه به هیدروژن با خلوص بیشتر 3800 NM3/hr (4/3 MMSCFD ) نیاز داشت یک جریان گاز شامل هیدروژن و هیدروکربن ها از طریق C6 قابل دسترسی بود که می توانست به عنوان تغذیه برای دستگاه PSA سودمند باشد. اگر چه PSA قادر به انجام هر گونه جدا سازی است، یکسان سازی آلودگی های تغذیه ای ضروری است، بنابراین جذب کننده های صحیح می توانند در دستگاه نصب می شوند. یک لوله جذب کننده PSA به طور بارز شامل چندین لایه جذب کننده است، و هر لایه برای جذب آلودگی های خاص در نظر گرفته شده است. اگر آلودگی های غیر متعارفی وجود داشته باشند، امکان دارد دوباره از جذب کننده تولید شوند و دستگاه به طور تغییر ناپذیری ظرفیت خود را برای حذف آلودگی ها از دست می دهد.

UOP تعیین کرده است که جذب کننده های نصب شده برای کار اصلاح کننده بخار به هیدروکربن های سنگین تر اختصاص بیابند بنابراین وجود جذب کننده های جدید ضروری است.

چرخه تغییرات در ارتباط با جذب کننده های جدید به دستگاه اجازه دادن میزان 9500 NM3/hr (  MMSCFD 55/8 ) را حتی از منابع تغذیه – دستگاه هیدروژن یا پالایش جدید گاز متصاعد شوند – تولید کند. این کار، شامل برنامه ریزی مجدد سیستم کنترل کننده و جایگزینی جذب کننده های جدید است که بعد از سه هفته پس از راه اندازی کامل شده اند. همان طور که قبلاً ذکر شده پالایش گر می تواند سیستم حذف CO2 را تعطیل کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگ

روزی در آخر ساعت درس یك دانشجوی دوره دكترای نروژی ، سوالی مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم می آیید،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقیقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم كه روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می كنم.به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد.

پروفسورحسابی
مدیر وبلاگ : ابراهیم سیفی

آرشیو وبلاگ
نویسندگان
Online User
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :